ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

زمان سهمیه کارت سوخت بنزین

زمان سهمیه کارت سوخت بنزین

سهمیه بنزین اول هر ماه در کارت سوخت شخصی افراد شارژ می شود و در ماه‌های آینده نیز مانند آذرماه، در اول ماه کارت‌ها شارژ خواهد شد.سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه بنزین افراد درصورت عدم استفاده به صورت خودکار به ماه بعد منتقل می‌شود پس از شش ماه، مازاد ۳۶۰ لیتر از کارت سوخت شخصی افراد حذف می‌شود؛ بدین معنا که پس از این زمان، هرچه بیش از ۳۶۰ لیتر در کارت سوخت افراد وجود داشته باشد، حذف خواهد شد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین اخبار