ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

تعبیر خواب سبیل چیست؟

تعبیر خواب سبیل چیست؟

دیدن سیبیل در خواب به این معناست که افراد اطراف شما به کمک نیاز دارند. اگر در خواب دیدید که سیبیل داشتید (چه در بیداری سیبل داشتید چه نداشتید) نشانه این است که چیزی را از خودتان مخفی می‌کنید این ممکن است رازی باشد که از عزیزی مخفی کرده و یا ترسی که بایستی آن را بازگو کنید. 
تعبیر خواب رعد و برق- دیدن رعد و برق در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رعد و برق- دیدن رعد و برق در خواب چه تعبیری دارد؟

در تعبیر خواب رعد و برق دیدن رعد و برق در خوابتان بیانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر این است که رعد و برق بیانگر تغییر شوکه کننده وقایع است.
گزارش تصویری
آخرین اخبار
پرطرفدارترین اخبار