ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

تعبیر خواب پشم - دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پشم - دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد؟

در تعبیر خواب پشم اگر مختصری پشم در بقچه داشته باشید پول کمی به دست می آورید و اگر عدل های بزرگ پشم را در خواب دیدید که روی هم چیده اید و دانستید که همه به خودتان تعلق دارد مال هنگفتی نصیب شما می شود.
تعبیر خواب پرنده - پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده - پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟

در تعبیر خواب پرنده: تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، اشتیاق برای رفتن به فراسوی محدودیت‌ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به صورت پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان داده می‌شود،
۳۰ روز پیش
گزارش تصویری
آخرین اخبار
پرطرفدارترین اخبار