چرا باید مالیات بپردازیم؟
مالیات در تمام اجتماعات پیشرفته بوجود آمده است تا برای خدمات عمومی که توسط حکومت ها انجام میگیرد به مصرف برسد
فرمان مشروطه چیست؟
امروزه، مردم در هر نقطه ای که باشند کاملا نگران حقوق، آزادی و قوانینی که آنها را در برابر هر نوع ظلم
پیدایش قوانین چگونه بود؟
با پیدایش هرگونه روابط اجتماعی مفهوم عدالت یا قانون نیز بوجود می آید. به‌عنوان مثال
اولین حکمران انگلیس که بود؟
ما میل داریم که فکر کنیم انگلستان از شروع تاریخ یک قسمت از اروپا بوده است، ولی در حقیقت چنین نیست.
قرون وسطی چیست؟
تاریخ بشریت را مورخین بسه قسمت بزرگ تقسیم کرده اند : از منه قدیمه، قرون وسطی و عصر جدید
اولین وسیله حمل و نقل چه بود؟
اگر دریك جزیره متروك گیر کنید و بخواهید چیزیرا از یك نقطه نقطه دیگر منتقل نمایید.
اولین شاهراه کدام بود؟
میتوان گفت استفاده از مسیر حیوانات در درون جنگلها و بیشه ها، سرآغاز جاده سازی برای انسانها بوده است.
بیمه چگونه آغاز شد؟
بیمه عبارتست از حفظ و مصون داشتن اشخاص در مقابل از دست دادن دارایی و یا املاك آنان.
وال استریت چیست؟
غالبا میشنویم که چگونه اتفاقاتی که در وال استریت میگذرد، روی زندگی مردم در سراسر دنیا اثر میگذارد.
اولین بانک کدام بود؟
از وقتی که انسان دارای پول شده، لازم بوده است که کسی برایش در جای امنی نگاهدارد، یا اینکه هنگام احتیاج
قبلی۹بعدی