آیا همسر زیبا بیشتر مورد احترام است ؟

آیا همسر زیبا بیشتر مورد احترام است ؟

زیبایی در زندگی بسیار عالی است ولی چه نوع زیبایی اتگر زیبایی بر حسب عملهای جراحی باشد که زیبایی خدا دادی نیست و دست بشر در آن بکار رفته است
۶ روز پیش
زندگی با همسر بد اخلاق چگونه است

زندگی با همسر بد اخلاق چگونه است

بد اخلاق بودن خود نوبه ی دارد و یکی از مشکلات طلاق بد اخلاقی باشد و تنها مردها نیستند که بد اخلاق هستند بلکه زنها هم هستند که این مشکل برایشان به مروز زمان بیشتر میشود
۶ روز پیش
آیا مجردی بهتر است یا متاهلی؟

آیا مجردی بهتر است یا متاهلی؟

مجردی برای خود مجردها یک نوع زندگی با آسایش است ولی بهتر است بدانید انسان تا متاهل نشود نمیتواند زندگی خودش را برپا کند و نمیتواند پول جمع کند
۶ روز پیش
پسران بیشتر عاشق میشوند یا دختران ؟

پسران بیشتر عاشق میشوند یا دختران ؟

عشق یک مبحث بزرگ و بلند قامتی است و باید آن را حس کرد و میتوان به صورتهای مختلفی آن را تجربه کرد و بهترین عشق عشقی است که به گناه کشیده نشود
۶ روز پیش
خسیسی یکی از بدترین حرفهای شوهرم است

خسیسی یکی از بدترین حرفهای شوهرم است

خسیس بودن برای هر فرد آسایش بخش و برای اطرافیانش یک نوع مریضی بی درمان است و فرد مورد نمظر فقط اطرفیانش را مورد آزار و اذیت قرار میدهد
۶ روز پیش
آیا پول میتواند خوشبختی را به خانه بیاورد

آیا پول میتواند خوشبختی را به خانه بیاورد

پول برای همه کار خوب است و نمیتوان نبودش را نادیده گرفت ولیحواسمان باشد داشتن خوشبختی به پول نیست و خیلی از افرادی هستند که پولدار بوده ولی خنده ای بر لب ندارند
۶ روز پیش
با همسر دروغ گو چیکار کنیم

با همسر دروغ گو چیکار کنیم

دروغ گو بودن یکی از بدترین نوع خصلت است و آن شخص هم به صورت یک عادت دروغ گویی را بیشتر میکند و به جایی میرسد که دروغ برایش یک باور است
۶ روز پیش
۲