ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ظهور شبکه های جهانی
ارتباطات با تحول چاپ در اواخر قرن پانزدهم، کتاب، جزوه و دیگر مواد چاپی بسیار فراتر از محل ساخت آنها به گردش در آمد
وب کم به چه کار می آید؟
اگر بخواهید از راه دور به جایی نگاه کنید و مراقب جایی باشید، استفاده از یک وب کم می تواند بسیار مفید و کارگشا باشد
مزایای پست الکترونیکی
افزایش بهره وری: دیگر مجبور به پاسخ گویی تلفن های همکاران خود و گذاشتن پیغام برای آنها نیستند.
تاریخچه اینترنت در ایران
اینترنت در ایران در سال ۱۳۷۱ تعداد کمی از دانشگاه های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان
اهمیت اینترنت در جهان
نمی توان انکار کرد که در ده سال گذشته جهان شاهد انفجار واقعی و تمام عیار اینترنتی بوده است.