ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

وقتی دمای اقبانوس ها در حال افزایش باشد
در زمان قدیم کل سطح کره ی زمین را آب احاطه کرده بود که با تبخیر و همچنین منجمد شدن آب سطوح خشکی به وجود امد و با افزایش دمای اقاینوس این یخ های قطبی امکان ذوب دوباره را دارند.
پوشک بچه هوشمند
یک استارتاپ کره‌ای یک حسگر جدید توسعه داده است که به قسمت بیرون پوشک نوزادان وصل می‌شود و می‌تواند زمانی را که نوزاد خود را کثیف می‌کند به والدین خبر دهد.