ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

برچسب ها
برچسب: درونگرا
تعیین کننده است به عنوان مثال نیاز افراد درونگرا و...
کد خبر: ۲۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۵


خصوصیات افراد میان گرا
اینکه مشخص کنید درکجای مقیاس درونگرایی و برونگرایی قرار دارید...
ایرانی نیوز مطمئنم بارها از شما سوال شده که درونگرا... افراد واقعاً سخت است که خود را صرفاً درونگرا یا... این صورت که فرد فقط درونگرا یا فقط برونگرا است... از ما صرفا درونگرا یا برونگرا نیستیم بلکه جایی بین...
کد خبر: ۲۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶