ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

برچسب ها
برچسب: برون گرا
مطالب مرتبط
های مغزی در دوران جنینی و رشد البته پژوهشگران دانشگاه... دیگران هم مشکل دارند چون هنگام غذا خوردن بدون اینکه... وجود دارد این است که تعداد افراد درون گرا در... افراد درون گرا توانایی های پنهانی دارند که در افراد...
کد خبر: ۲۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


درونگرایی و برونگرایی همسران وﻗﺘﯽ دو اﻧﺴﺎن دروﻧﮕﺮا و ﺑﺮوﻧﮕﺮا... ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎطﯽ فرد برونگرا ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طﻮل...
کد خبر: ۲۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۵


خصوصیات افراد میان گرا
اینکه مشخص کنید درکجای مقیاس درونگرایی و برونگرایی قرار دارید... بهتری نسبت به گرایش ها و توانایی هایتان به دست...
ایرانی نیوز مطمئنم بارها از شما سوال شده که درونگرا... هستید یا برونگرا برای بعضی ها انتخاب بین یکی از... افراد واقعاً سخت است که خود را صرفاً درونگرا یا... برونگرا معرفی کنند لازم به توضیح است که این روزها...
کد خبر: ۲۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶