ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

حاشیه امن برای بودجه ۷۵ درصدی با جنجال علیه بودجه ۰/۱ درصدی
امسال نیز با فرا رسیدن موعد بررسی بودجه بار دیگر مدعیان اصلاحات و اعتدال جنجال‌سازی علیه نهادهای خاص فرهنگی و دینی را آغاز کردند. حال آنکه کل بودجه این نهادها یک دهم درصد بودجه عمومی کشور است! این جنجال‌ها حاشیه امن و پوششی برای عدم توجه به بودجه‌های کلانی است که در بخش‌های دیگر و عمدتاً دولتی هزینه می‌شود.
خواه در وسط یک جلسه مهم کاری باشیم، خواه در بین یک بحث خانوادگی، خیلی از مواقع مردم ترجیح می‌دهند احساس یا فکرشان را به زبان نیاورند ولی این بدان معنی نیست که این حرف‌های نزده اهمیتی ندارند. شما باید این حرف‌ها را از حرکاتشان بخوانید تا بتوانید در جایگاه مناسبی از رابطه‌تان قرار بگیرید.