فرشتگان چگونه با اعداد ارتباط برقرار میکنند

فرشتگان چگونه با اعداد ارتباط برقرار میکنند

اکثر ما انسان ها اینگونه فکر می کنیم که خداوند و فرشتگان را تنها در عبادت ها می شود پیدا کرد، اما به نوعی می توان گفت آن گونه باید زندگی کرد که ساعات عبادات ما از ساعات فعالیت های روزانه ما جدا نباشد. بلکه فعالیت های روزانه ما تبدیل به عبادت بشود.معمولا فرشتگان با اعداد ارتباط برقرار میکنند
۱۲ روز پیش
تعبیر خواب دعا کردن و یا خواندن دعا در خواب

تعبیر خواب دعا کردن و یا خواندن دعا در خواب

اگر خواب ببینید دعا میخوانید ؛ نشانة ان اسـت کـه دشمنانی پنهانی شـما را ترغیب می‌کنند . و شـما در ان هنگام بـه حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا کنید .
۱۲ روز پیش
فال شمع و نحوه گرفتن فال شمع

فال شمع و نحوه گرفتن فال شمع

نحوه گرفتن فال شمع و نشانه ها و علایم فال شمع در این پست به اشتراک گذاشته شده است
۱۲ روز پیش
طریقه گرفتن فال ورق  | فال ورق دوره ای

طریقه گرفتن فال ورق | فال ورق دوره ای

 فال ورق گونه‌ای فالگیری اسـت کـه، در ان از ورق‌های‌ بازی استفاده میکنند. پیشینه فال ورق بـه مصر باستان میرسد و با باورهای کهن نسبت بـه ایزد مصری دبیران یعنی ثوث ارتباط دارد.
۱۵ روز پیش
متن آگهی ترحیم پدر مجموعه ای از شعر و متن آگهی تسلیت

متن آگهی ترحیم پدر مجموعه ای از شعر و متن آگهی تسلیت

در خانواده پدر دارای مسئولیت و جایگاه خاصی است و با فوت او یکی از پایه‌های مهم و اساسی زندگی و خانواده از دست می‌رود. از این‌ رو آگهی ترحیم پدر و نوشته روی مزار او را باید با دقت انتخاب کرد تا بنیانگر اندوه بازماندگان باشد.
۱۷ روز پیش
۲