ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه الگوی سطح زیر کشت از سه سال قبل در استان ارائه شده است گفت: در این حوزه باعدم مشارکت عمومی کشاورزان روبه‌رو بودیم و ابزاری برای پیاده‌سازی این برنامه‌ها نداریم.