ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۴۴۵
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷ - 13 May 2020
پ
در تعبیر خواب پیشانی اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، در بیداری نظر کسی دیگر را در هیچ کاری قبول نمی کند و خود رای است.

دیدن پیشانی در خواب تعبیرهای گوناگونی دارد که ما در این قسمت تعبیر خواب سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب پیشانی آشنا خواهیم کرد

تعبیر خواب پیشانی به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر پیشانی، قدر و جاه و مقام انسان می‌باشد (زیرا محل سجده برای خداوند است) و‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزندی از خانوادۀ تو می‌باشد که ثروتمند خواهد شد
 • اگر ببینی روی پیشانی تو نشانی وجود دارد، یـعـنـی در پرهیزکاری و پارسائی مشهور می‌شوی.
 • اگر ببینی حالت پیشانی تو تغییر کرده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی.
 • اگر ببینی پیشانی تو کوچک شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو کمتر می‌شود.
 • اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.
 • اگر ببینی از پیشانی تو مار یا عقرب و... بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی
 • اگر ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو زیادتر می‌شود.
 • اگر ببینی پیشانی تو درد می‌کند، تعبیرش نادرستی دین و ایمان، و غم و اندوه می‌باشد.
 • اگر ببینی پیشانی تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود .

تعبیر خواب پیشانی در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب پیشانی به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است.

 1. اول: جاه و قدر.
 2. دوم: عز و بزرگی.
 3. سوم: فرزند ثروتمند.
 4. چهارم: معیشت محمود.
 5. پنجم: دیانت.
 6. ششم: جود و نیکی واحسان.

تعبیر خواب پیشانی به روایت جابر مغربی

 • اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، در بیداری نظر کسی دیگر را در هیچ کاری قبول نمی کند و خود رای است.
 • اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین تاویل را دارد که او را مصالح خود پنداری تمام است.
 • اگر دید بر پیشانی وی خطی سبز نوشته است، دلیل که او فرزندی آید عالم و پارسا.
 • اگر دید بر پیشانی او آیه رحمت نوشته است، دلیل که عاقبت را محمود کند و مرگ او بر شهادت است.
 • اگر ببیند بر پیشانی او آیه عذاب نوشته است، دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب پیشانی به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • پیشانی، به جاه و مقام و نفوذ سخن در میان مردم دلالت دارد
 • اگر کسی در خواب ببیند که پیشانیش به علت شکستگی یا به هر علت دیگری زخمی یا معیوب گشته است، از جاه و مقام و شهرتش کاسته میشود.

تعبیر خواب پیشانی به روایت منوچهر مطیعی

 • در محاورات روزمره زياد راجع به پيشاني صحبت مي شود. مثلا مي گويند (هر چه بر پيشانيش نوشته همان مي شود) يا (فلاني
 • پيشانيش بلند است) يعني آدم خوشبخت و سعادتمندي است. از اين قبيل ضرب المثل هائي است که در همه آن ها پيشاني را نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند.
 • در خواب نيز پيشاني نشانه قدر و منزلت بيننده خواب است.
 • ابن سيرين استدلال مي کند که چون پيشاني محل سجده حضرت باريتعالي است در بدن آدمي موضعي ارزشمند است.
 • برخي از معبران مي گويند پيشاني فرزند است و برخي هم پيشاني را نماينده شانس و بخت بيننده خواب مي دانند که البته دومي درست است.
 • چنان چه در خواب ببينيم پيشاني بلند و صاف و روشني داريم که هيچ خط يا لکه اي بر آن ديده نمي شود آينده اي روشن در پيش داريم و راهي هموار پيش روي ما قرار مي گيرد که بدون زحمت و به آساني پيش مي رويم.
 • اگر بر پيشاني خود لکه اي از خون يا نشان ديگري که کراهت انگيز نباشد ديديم که در مقام و منزلت تا جائي پيش مي رويم و بزرگ مي شويم که انگشت نما مي گرديم و مردم همه درباره ما سخن مي گويند ولي اگر ديديد که پيشاني شما کوچک شده و منظره اي نا مطلوب و زشت پيدا کرده بايد نگران آينده باشيد.
 • اگر ديديد که پيشاني شما شکل طبيعي خود را از دست داده زياني متوجه شما مي شود.
 • اگر بر پيشاني موي رسته بود بيننده خواب وام دار و مقروض مي شود.
 • اگر کسي در خواب ببيند که بر پيشانيش موي رنگين با رنگ هاي غير معمول روئيده خانواده اش چنان خرج گزافي بر او تحميل مي کند که مقروض و بدهکار مي شود.
 • اگر کله يا زخم و يا زگيل زشت و کراهت انگيزي بر پيشاني بود بيننده خواب غمگين مي شود.
 • اگر بر پيشاني شما چيزي نوشته بود که حتي نتوانستيد بخوانيد در آينده صاحب فرزندي سرنوشت ساز خواهيد شد.

تعبیر خواب پیشانی به روایت خالد اصفهانی

در اکثر موارد این رویا به معنی شروع کارهای جدید و بزرگ رسیدن به قدرت در یک دوره زمانی کوتاه و نفوذ و صاحب شخصیت شدن در میان مردم است در مواردی نیز دلالت بر این دارد که بواسطه ی حمایت دیگران و مخصوصا والدین به جایگاهی خواهید رسید که سایرین آرزوی داشتن چنین موقعیتی را که شما دارید میکنند.

تعبیر خواب پیشانی از دیدگاه آنلی بیتون

 • شما پیشانی قشنگی دارید : به قدرت خواهید رسید.
 • پیشانی اشخاص دیگر : کارکهای جدیدی را شروع خواهید کرد .
 • یک پیشانی بزرگ : شادی و اخلاق خوش .
 • داشتن پیشانى زشت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت.
 • بوسیدن پیشانی دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتی دیگران می‌گردد.
 • داشتن پیشانی صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است.
 • اگر برپیشانی خود جوش ببینید، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.

تعبیر خواب پیشانی در کتاب سرزمین رویاها

 • یک پیشانی با اثر زخم : پول هنگفتی پیدا خواهید کرد.
 • یک پیشانی صاف و صیقلی : نفوذ و قدرت بسیاری خواهید داشت .
 • پیشانی زشت : غذاب

تعبیر خواب پیشانی 

 • وجود زخم و یا زگیل زشت بر پیشانی، بروز ناراحتی و غم است.
 • دیدن پیشانی در خواب به دلیل جایگاه مقدسی که به هنگام نماز خواندن دارد به مقام و عزت بزرگی تعبیر شده است.
 • پیشانی فرزند است و برخی هم پیشانی را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است.
 • دیدن پیشانی بند زرد دلیل بر دندان درد و سر درد می باشد.
 • اگر کسی در خواب، پیشانی خود را بلند و صاف و تمیز ببیند، تعبیرش رسیدن آینده ای روشن برای اوست. اگر بر جبین خود لکه ای از خون دید، در بزرگی و عزت انگشت نما می شود.
 • چبین کوچک و زشت، خبر از رسیدن آینده نامطلوب دارد. دیدن مویی که بر روی پیشانی درآمده، برای بیننده خواب، خبر از مقروض بودن او دارد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پیرایه - دیدن پیرایه در خواب چه تعبیرهایی دارد؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پیری - دیدن پیر مرد سالخورده در خواب چه تعبیری دارد؟

امیدواریم مطلب تعبیر خواب پیشانی در کتاب سرزمین رویاها مفید بوده باشد لطفا نظرات خود را در قسمت نظرات با دیگر کاربران ایرانی نیوز به اشتراک بگذارید.

 
برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.