ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۳۲۱
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷ - 15 March 2020
پ
در تعبیر خواب پزشک (دکتر) اگر خواب دیدید که با پزشک ازدواج کردید تعبیرش این است که یک خبر غیر منتظره و شگفت انگیزی در آینده خواهید شنید.

تعبیر خواب دکتر - تعبیر خواب پزشک

در این قسمت از بخش تعبیر خواب مجله اینترنتی ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب پزشک (دکتر) آشناخواخیم کرد

تعبیر خواب پزشک

1- خواب پزشک یا دکتر به وضعیت سلامتی اشاره دارد.
2- تعبیر خواب پزشک همچنین نشانه شنیدن اخبار جدید و همینطور مال و دارایی است.
3- تعبیر خواب درگیر شدن با پزشک این است که در محیط کاری خود مشکل دارید و نمیتوانید با همکارانتان ارتباط خوبی برقرار کنید.
4- اگر خواب دیدید که با پزشک ازدواج کردید تعبیرش این است که یک خبر غیر منتظره و شگفت انگیزی در آینده خواهید شنید.
5- اگر خواب دیدید که با یک دکتر ارتباط جنسی دارید تعبیرش این است که به زودی با کسی که فکرش را هم نمی کردید رابطه جنسی برقرار خواهید کرد.

تعبیر خواب دکتر (پزشک) منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

6- دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما ،
7- دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز می کند و گاه نیز زمینه وسیع زمانی دارد مثلا از کودکی بیننده خواب ریشه می گیرد .
8- گر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجود دارد ولی اگر از او نترسید و با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه داشته باشید او دوستتان است و کسی است با خصایص یک پزشک که در مسیر حیات شما قرار می گیرد . (همین حالت است اگر از دکتر دارو بگیرید .)
9- اگر نسخه دکتر را در خواب دیدید و احساس کردید آن نسخه محتوی دارویی شفابخش است تعبیر این خواب خبری خوش است که به شما می رسد که خوشحالتان می کند و اگر احساس خلاف داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید .

تعبیر خواب دکتر (پزشک) لیلا برایت می‌گوید :

10- دیدن پزشک در خواب ، بیانگر آن است که سلامتی شما در خطر است .

11- اگر در خواب ببینید که با پزشکی مشغول صحبت هستید ، به این معنا است که کارهایتان با موفقیت به انجام می‌رسند .

تعبیر خواب دکتر (پزشک) آنلی بیتون می‌گوید :

12- تعبیر خواب پزشک سلامت و تندرستی و اقبال و سعادت است .
13- اگر دختری پزشکی به خواب ببیند ، نشانة آن است که از زیبایی خود برای خوشگذرانی های سبکسرانه استفاده می کند . اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد کرد .
14- اگر دختری پزشک پریشان و مضطربی را به خواب ببیند ، نشانة آن است که در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد کرد .
15- تعبیر خواب ازدواج کردن با یک پزشک آن است که فریب افرادی را خواهید خورد .
16- اگر دکتری را به خواب ببینید که مشغول معالجه بیماران است ، تعبیرش آن است که یکی از اعضای خانواده به یک بیماری مأیوس کننده مبتلا خواهد شد .
17- اگر در خواب تان دکتری را میان جمعیت ببینید ، تعبیرش آن است که بابت خدمات یک دکتر پولی پرداخت نمی کنید .

تعبیر خواب دکتر (پزشک) لوک اویتنهاو می گوید :

18- تعبیر خواب دکتر ، مشکلات شماست


تعبیر خواب پزشک شدن

19- تعبیر خواب پزشک شدن این است که به زودی محیط های کاری جدیدی را تجربه خواهید کرد. اگر در عالم خواب بیماران را معاینه می کردید و ویزیت می نوشتید تعبیرش این است که به زودی به ثروت زیادی دست پیدا خواهید کرد.
20- تعبیر خواب پزشک بودن یکی از دوستانتان این است که از آن دوست به شما خیر و برکت خواهد رسید.

تعبیر خواب دکتر (پزشک) لیلا برایت می‌گوید :

21- اگر در خواب ببینید که پزشک شده‌ اید ، تعبیرش آن است که برای رسیدن به اهدافتان تلاش بسیاری می‌کنید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:

22- تعبیر خواب دکتر بودن این است که مشکلاتی وجود دارد که نیاز دارید به آنها رسیدگی کنید (از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که نیاز دارید آن را بانداژ کنید (آن را درمان کنید).
23- تعبیر دیگر دیدن خواب پزشک بودن این است که شما توانایی دارید دیگران را حمایت کنید.


تعبیر خواب دکتر رفتن

24- تعبیر خواب دکتر رفتن هشدار جدی از یک بیماری است . بهتر است بعد از دیدن این خواب معاینه و چکاپ شوید.
25- اگر خواب دیدید که پزشک را به خانه آوردید تعبیرش این است که منتظرید از یکی از دوستان خود خبری بشنوید. مدت هاست که انتظار او را می کشید.
26- اگر خواب دیدید که به دکتر مراجعه کردید و پزشک با شما رفتار خوب و مهربانی داشت و به شما احترام بسیاری می گذاشت تعبیرش این است که به زودی مال و منفعت زیادی به شما خواهد رسید. اما اگر رفتار پزشک با شما بد بود تعبیرش این است که مشکلات مالی زیادی دارید و بدهکار هستید.
27- اگر در خواب پزشک خود را عصبانی کردید، تعبیرش خشم و نفرت و نزاع و درگیری با خانواده است. اما این نزاع کوتاه مدت است و به زودی تمام خواهد شد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
28- خواب دیدن اینکه به دکتر مراجعه می کنید، بیانگر این است که نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساستان را جلا دهید).
29- تعبیر خواب دکتر رفتن می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تاکید کند. شاید زمان رفتن و یک چکاپ فیزیکی است
30- خواب دیدن اینکه شما برای چکاپ پزشکی نزد دکتر می روید بیانگر این است که نیاز دارید به کارها و انگیزه هاتان نگاه دقیق تری کنید. تعبیر مستقیم تر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده است که برای چکاپ نزد دکتر روید

آنلی بیتون می‌گوید :
31- اگر دختری در خواب ببینید که بیمار است و به دکتر مراجعه می‌کند ، تعبیر این خواب به این معنا است که می‌تواند بر ناراحتی‌های خود غلبه کند .


تعبیر خواب معاینه دکتر

32- تعبیر خواب معاینه کردن دکتر این است که به زودی از شر مشکلات مالی خلاص خواهید شد.
33- اگر در خواب پزشک تان پس از معاینه خبر بدی در مورد سلامتی تان به شما داد تعبیرش این است که ممکن است دچار مشکلات جسمی و سلامتی شده باشید و اگر برعکس خبر خوبی شنیدید تعبیرش این است که از لحاظ سلامتی و پزشکی مشکلی ندارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
34- تعبیر خواب معاینه کردن دکتر آن است که از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است .


تعبیر خواب لباس پزشکی

35- تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید پزشکی است که مشکلات خانوادگی تان یا درگیری با دوستانتان به زودی به پایان خواهد رسید و اوقات خوشی در انتظارتان خواهد بود.


تعبیر خواب عمل جراحی شدن

36- دیدن خواب جراحی شدن توسط پزشک نشان دهنده حساسیت بر روی کار است و تعبیرش آنست که در آینده به موفقیت های زیادی خواهید رسید.

آنلی بیتون می‌گوید :
37- تعبیر خواب جراحی شدن آن است که تلاشهای شما به شکست می انجامد و فردی شما را وادار می کند که قرضهای او را بپردازید


تعبیر خواب دستیار پزشک

38- تعبیر خواب دستیار پزشک شدن این است که به یکی از خویشاوندان خود کمک می کنید و از این بابت بسیار خوشحال خواهید شد.


تعبیر خواب پزشک قانونی

آنلی بیتون می‌گوید :
39- اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به پزشکی قانونی می روید ، علامت آن است که خبر مرگ یکی از نزدیکان ، شما را متحیر خواهد ساخت .
40- تعبیر خواب دیدن اجساد در پزشکی قانونی ، آن است که نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت

بیشتز بخوانید: تعبیر خواب پروانه - دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پری - دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد؟

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
عناوین مرتبط
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.