ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۲۶۵
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳ - 09 February 2020
پ
تعبیر خواب بیابان و اینکه شما در بیابان سفر می کنید : غم و خجالت به همراه شما سفر می کند .در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد

تعبیر خواب بیابان چیست؟

تعبیر خواب بیابان

دیدن بیابان در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از بخش تعبیر خواب سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب بیابان و دیدن بیابان در خواب آشنا خواهیم کرد

تعبیر خواب بیابان در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • تنهایی یا انزوا، به معنای لغوی کلمه در برهوت زندگی کردن، بی عاطفگی یا ناخرسندی، عدم خلاقیت یا رشد در زندگی فرد، روشنفکری بی احساس و ملال آور، گوشه گیری از اجتماع، نازایی. این تصویر انسانی را که زندگی‌اش معنا و جهتی ندارد و نیز تصویر سرگردانی انسان در بی کرانگی زمان و تصمیمات را نشان می‌دهد. این تصویر نشان می‌دهد که مسئول خویشتن بودن و تصمیم گیری مناسب از میان موارد بیشمار برای انتخاب چقدر دشوار است.

تعبیر خواب بیابان در کتاب سرزمین رویاها

 • شما در بیابان سفر می کنید : غم و خجالت به همراه شما سفر می کند .
 • در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد .
 • در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید : دوستان به شما خیانت می کنند .
 • به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید : هماهنگی دربین دوستان
 • دیگران در بیابان سفر میکنند :گرفتاری و دردسر
 • خواب یک بیابان برهوت و بدون آبادی :یک جشن در خانه شما برپا خواهد شد .
 • یک قطعه زمین خشک و بایر : از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید .
 • یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی میکنند : یک کار سخت در انتظار شماست .

تعبیر خواب بیابان از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.
 • اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب بیابان به روایت ابراهیم عبدلله کرمانی

 • اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان بود، دلیل کند که از سختی ها نجات یابد، فراخی بعد از تنگی، توبه از گناه، سود بعد از زیان و تندرستی بعد از بیماری بدست آورد.

تعبیر خواب بیابان به روایت خالد اصفهانی

 • اگر کسی مرده ای را در بیابان مشاهده کند نشانگر آن است که ریسک می تواند به موفقیت ختم شود،ولی نتیجه ی خطرناک داشته باشد.
 • همچنین جمعی از معبران نیز دیدن مردگان در بیابان را به تعبیر سود و فایده بیان کرده اند.

تعبیر خواب بیابان به روایت منوچهر مطیعی

 • بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.
 • اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب بیابان به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، ولی اگر ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند.

تعبیر خواب بیابان به روایت دانیال نبی (ع)

 • بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن.
 • اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد.
 • اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.
 • تعبیر خواب مار در بیابان: مشکلات مالی است.

تعبیر خواب بیابان به روایت امام صادق(ع)

 • دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.
 1.  روزی و قسمت.
 2.  حیرت و سرگشتی.
 3.  عناد و رنج.
 4.  بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید.
 • در مورد رویاى بیابان جنانجه زود از آن خارج شد، تعبیر جندان ناخوشایند نیست .

تعبیر خواب بیابان به روایت محمد بن سیرین

 • اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود.
 • اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.
 • اگر کسی ببیند او را به اجبار به بیابان می برند،  تعبیر این است که از شر دشمنان ایمن می شود.
 • اگر ببیند در بیان جان میدهد یا میمیرد،  تعبیر این است که او را فرزندی اید،اگر زن ندارد ،خبری به او رسد.
 • اگر بیابان را تاریک و ترسناک دید،  دچار ضرر و زیان مادی میشود.
 • اگر کسی ببینید همراه با دختری زیبا روی در بیابان گرفتار شده است و طلب کمک دارد،  به فاراد مجرد قول نامزدی یا ازدواج در آینده ی نزدیک را میدهد و در افراد متاهل زن مجبور به پیروی از خواسته ی شوهرش می باشد.
 • اگر کسی ببیند در بیابان با زن و یا دختری نزدیکی جنسی میکند،  تعبیر آن دروغ است که سخن چینان بنام او ببندند و عاقبت کارش به رسوایی بکشد.
 • اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.
 • اگر درخواب صحرا بیند، دلیل خرمی باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگی صحرا.
 • اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید، دلیل است که مقرب پادشاه شود. اگر برعکس بود، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاه دارد.

تعابیر دیگر در مورد بیابان

 • بیابان قسمت و روزی است.
 • بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.
 • اگر رویابین‌ درخواب‌ کاروانی‌ را در بیابان‌ به‌ همراه‌ اعراب‌ و شترها ببیند، نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ رویابین‌ سفرهای‌ دراز به‌ سرزمین‌ها ناشناخته‌ خواهد داشت‌.
 • گم شدن در بیابان: با کسی خصومت کند و بر او ظفر یابد و مرادش حاصل شود
 • اگر بیننده خواب خود را در صحرایی بی آب و علف ببیند، زیان و خسارت است ولی اگر در بیابانی دید که وسیع و سبز و خرم است، از افراد بزرگ به او خیر و منفعت خواهد رسید.
 • اگر در صحرا از گیاهان بی ثمر مثل خار انباشته بود، فرمانروایی ظالم بر آن دیار حاکم خواهد شد.
 • تعبیر خواب زمین خشک: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.
 • تعبیر خواب مرده در بیابان: نشانگر آن است که ریسک می تواند به موفقیت ختم شود، ولی نتیجه ی خطرناک داشته باشد.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بهار چیست؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بهشت چیست؟

 

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.