ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۲۰۶
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸ - 20 January 2020
پ
تعبیر خواب برهنگی یک زن زشت نشانه برآورده نشدن خواسته هایش می باشد.برهنه بودن تعداد زیادی زن در خواب نشانه داشتن نظر بلند مردم روی شما است.

6 تعبیر خواب برهنگی-لخت شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

6 تعبیر خواب برهنگی-لخت شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب برهنگی و برهنه شدن در خواب آشنا خواهیم مرد

1. تعبیر خواب برهنگی در کتاب سرزمین رویاها

 • برهنه بودن یک دختر جوان و زیبا نشانه تکبر و خودخواهی است.
 • برهنه بودن یک زن در خواب نشانه ناکامی از همه طرف است.
 • برهنه بودن یک زن زیبا در خواب نشانه بدست آوردن پول خوبی است.
 • برهنه بودن یک زن معمولی نشانه داشتن ایده ها و نقشه های بزرگ در سر می باشد.
 • برهنه بودن یک زن زشت نشانه برآورده نشدن خواسته هایش می باشد.
 • برهنه بودن تعداد زیادی زن در خواب نشانه داشتن نظر بلند مردم روی شما است.
 • برهنه بودن مردان و زنان لخت در خواب نشانه باوفا و نجیب بودن شما است.
 • دویدن افرادی که برهنه هستند نشانه از دست دادن ایده هایتان می باشد.
 • خوابیدن با یک شخص برهنه نشانه پریشانی و تشویش است.
 • خوابیدن با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خود ، نشانه آزار رساندن یک نفر به شما خواهد بود.

2. تعبیر خواب برهنگی از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب خود را برهنه ببینید، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد.اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذت های نامشروع دست خواهید کشید.
 • آنلی بیتون می گوید: اگر دیگران را در خواب عریان ببینید، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید.

3. تعبیر خواب برهنگی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • خب، شما در حال زندگی روزمره تان هستید – به مدرسه می روید، منتظر اتوبوس می مانید، به مرکز خرید می روید، پیاده روی می کنید – زمانی که ناگهان متوجه می شود که فراموش کرده اید شلوار بپوشید یا کاملا لخت هستید! دیدن اینکه شما کاملا یا نیمه، لخت هستید ممکن است هشدار دهنده باشد اما خیلی رایج است. برهنگی سمبلی از چند چیز است، بسته به موقعیت زندگی واقعی تان.
 • برهنگی بیانگر آسیب پذیری است: وقتی که شما بدون لباس هستید، شما بیشترین مقدار آسیب پذیری را دارید. یقینا چیزی نیست که شما بتوانید قایم کنید. پس خواب ممکن است در راستای یک موقعیت بیداری تان باشد که احساس بی یاوری می کنید یا جایی که شما کاملا گارد خود را کنار می گذارید. شاید شما در رابطه ای هستید که خودتان را در معرض این ریسک گذاشته اید که از سمت طرف مقابل، رد شوید
 • برهنگی بیانگر ترس از نمایان بودن: ترس شدید از فهمیدن اینکه شما در یک مکان عمومی لخت هستید، ممکن است انعکاسی از ترس شما برای نمایان شدن خودتان و درونیاتتان و احساس شرم شما باشد. ممکن است چیزی را پنهان می کنید و می ترسید که دیگران بتوانند حقیقت درون شما را ببینند. بنابراین خودتان را در خواب، لخت می بینید
 • از نظر استعاری، لباس ها، ابزار هایی برای پوشاندن هستند. و بسته به نوع لباسی که می پوشید شما می توانید هویت خود را مخفی کرده و کس دیگری باشید. اما بدون لباستان، همه چیز در معرض دید همگان است. شما در در معرض دید عموم هستید و هیچ دفاعی ندارید. پس خواب اینکه لخت هستید ممکن است به شما بگوید که شما تلاش می کنید کسی باشید که واقعا نیستید. شما می ترسید که کلاه بردار یا متقلب به نظر برسید. این اضطراب ها، خصوصا در موقعیت هایی بیشتر می شود که شما تلاش می کنید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید. شاید شما در محیط کاری جدید یا در رابطه ای جدید هستید. ممکن است نگران باشید که احساس واقعی تان را در این موقعیت ها نشان دهید و می ترسید که مورد تمسخر قرار گرفته، رسوا شوید
 • برهنگی بیانگر نا امنی است: خواب دیدن اینکه لخت هستید ممکن است به مسائل مربوط به احساس عدم امنیت اشاره داشته باشد. شما حس می کنید که همه ی چشم ها همیشه روی شماست – به شما می خندند، شما را قضاوت می کنند یا شما را مورد نقد قرار می دهند. لخت بودن بیانگر این گفته است که همه به شما اشاره می کنند و می خندند (مضحکه عام و خاص شده اید). در اغلب مواقع، اینها همه در ذهن شماست و واقعیت ندارد
 • برهنگی بیانگر این است که حس می کنید آماده نیستید: برهنگی سمبلی ازین است که غافلگیر می شوید، واجد شرایط انجام وظیفه ای مهم نیستید یا برای انجامش آماده نیستید. اگر خودتان را لخت در سر کار یا کلاس درس ببینید، بیانگر این است که شما حس می کنید که برای یک پروژه ی کاری یا کلاسی آماده نیستید. شما میترسید که عیب های شما، مورد توجه عموم واقع شود. خواب دیدن اینکه لخت هستید، بیانگر این است که شما اهداف غیر واقعی برای خود وضع کرده اید که راهی برای رسیدن به اهداف نیست
 • برهنگی بیانگر تکبر است:برخی از خواب ها که شما خودتان را لخت می بینید ممکن است به تکبر شما در برخی موقعیت های بیداری اشاره دارد. شاید شما تمایل دارید که از بالا به مردم نگاه کنید یا فکر کنید که شما بهتر از دیگران هستید. این خواب که شما را در بی لباسی روز تولدتان نشان می دهد، احتمالا از شما می خواهد که بیشتر فروتن و خاضع باشید.
 • برهنگی بیانگر آزادی ابراز عقیده است:اگر شما خواب ببینید که لخت بودن تان باعث افتخارتان است و هیچ گونه دستپاچگی یا شرمندگی از خود نشان ندهید، پس حس نامحدود آزادی شما را نشان می دهد. شما چیزی برای پنهان کردن ندارید و از کسی که هستید، احساس افتخار می کنید. خواب مربوط به صداقت، باز بودن(راحتی در بیان کردن) و طبیعت آسان گیر شماست
 • برهنگی بیانگر توجه است:در برخی موارد، خواب دیدن اینکه لخت هستید بیانگر این است که شما به دنبال توجه هستید. شما می خواهید مورد توجه باشید، اما به شیوه ای اشتباه، به دنبال این قضیه هستید. شما نوع اشتباهی از توجه را به سمت خود جلب می کنید

4. تعبیر خواب برهنگی به روایت اسماعیل بن  اشعث

 • اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، یـعـنـی قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.

5. تعبیر خواب برهنگی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است.
 • چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت.
 • زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود.
 • اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد.
 • اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم.
 • اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم.
 • دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است.
 • لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.

6. تعبیر خواب برهنگی به روایت محمد بن سیرین

 • ااگر خواب ببینید که برهنه هستید و از مردم خجالت می کشید این خواب نشانگر این است که شما به زودی قصد رفتن به سفر حج خواهید کرد. 
 • اگر در کنار مرد پاکدامن و عفیف باشی و این خواب را ببینید گناه شما بخشیده می شود و اگر آن مرد درستکار و صالح نباشد تعبیر این خواب خوب نیست.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سبیل چیست؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب برنج دیدن - دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟

 
 

منبع: ساعد نیوز

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.