ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

موضوع افزایش آلودگی به شپش سر در اخبار و محافل مطرح است و نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
از هر 2000 نوزاد، یک نوزاددر هنگام تولد، یک یا دو دندان دارد! اما در اکثر نوزادان، اولین دندان بین شش تا هفت ماهگی بیرون می زند.