ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

اسهال بچه
پسرم الان ۱سال و ۳ماهشه از ۹ماهگی ک شروع کرد دندوناشو دراورده تا الان تقریبا روزی دو بار اسهال سبز داره.