ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

پیام تبریک بازنشستگی
آیا با نحوه نوشتن پیام تبریک بازنشستگی آشنایی دارید؟ به نظر شما چه پیام‌هایی می‌توانند خستگی سال‌ها خدمت صادقانه را از تن دوست یا همکارتان خارج کند. فرد بازنشسته ممکن است تصور کند با آغاز این دوران، اهمیت و ارزشش برای دیگران کم شده است!