ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

خصوصیات رئیس و کارمند متولدین آذرماه
اغلب کارمندان، وقتی به آنها بگویید که بعد از یک سال چقدر پول از شرکت می گیرند و مزایای اقتصادی آنها بعد از پنج سال چه خواهد بود، توجه و علاقه فراوانی به حرفهای شما نشان می دهند. کارمند متولد آذر بیشتر مجذوب این است که حالا، همین امروز به او چقدر خواهید پرداخت.
خصوصیات زن و مرد متولدین آذرماه
نمی خواهم ناامیدتان کنم، ولی مردان متولد آذر این عادت عجیب را دارند. آنها روی یک اسب سفید گنده می نشینند و توی خیابانها راه می افتند، شمشیری را در هوا تکان می دهند تا از دیگران دفاع کنند
طریقه گرفتن فال ورق  | فال ورق دوره ای
فال ورق
 فال ورق گونه‌ای فالگیری اسـت کـه، در ان از ورق‌های‌ بازی استفاده میکنند. پیشینه فال ورق بـه مصر باستان میرسد و با باورهای کهن نسبت بـه ایزد مصری دبیران یعنی ثوث ارتباط دارد.
فال قهوه و تعبیر و تفسیر کفش
فال
تعبیر کفش در بالای فنجان نشان می‌دهد که سفری در پیش خواهید داشت. شاید کسی در غیاب شما دچار اذیت و آزار شود. انجام کار‌ها برای آن‌ها سخت است، چون احساس می‌کنند هرگز مطابق معیار‌های شما نخواهد بود.