ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

اعلامیه حقوق انسانی چیست؟
قوانین عالیه آمریکا در قانون اساسی آنجا تعیین شده است. قانون اساسی عبارتست از یك سلسله قوانین که شخص بدون
حضرت محمد (ص) که بود؟
در اوایل قرن هفتم، اعرابی جوانی الهام الهی در خود یافت که اساس دین درستی را بنیان نهد و خود پیامبر آن دین باشد
خصوصیات کارمند متولد اسفند
توانایی های کارمند متولد اسفند کاملا به برکه ای بستگی دارد که او در آن شنا می کند. او می تواند در شغلی که با او سازگار نیست، تبدیل به موجودی بیچاره
خصوصیات رئیس متولد اسفند
نمونه ای از صحبت هایی که در یک اداره درباره رئیس متولد اسفند می شود: اسم این رئیس تازه ای که هفته گذشته شرکت استخدام کرد چیست؟
خصوصیات کودک متولد اسفند
چشمهای مشتاق و گوشهای مشتاق چشمها و گوشهای دوست داشتنی در این نزدیکی هستند. در سرزمین عجایب خیال می بافند همچنان که روزها از پی هم می روند