ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

تعبیر خواب خیار از بزرگان تعبیر خواب
مثلاً دیدن خیار در زمستان و هنگامی کـه برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی اسـت کـه خیار در خواب دیده شود و تعبیر بالا دراین زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می یابد.
تعبیر خواب حجامت کردن در خواب
اگر در خواب دیدید کسی حجامت می‌کند تعبیرش چیست و یا این کـه خود شـما حجامت می شوید در خواب تعبیرش چیست و انواع دیگر ان را در این جا بخوانید…
تعبیر خواب کفش + تعبیر خواب چکمه
تعبیر خواب چکمه یا کفش را گویند: چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو اسـت و اعتبار و ارزشی کـه در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او اسـت. اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی اسـت.