ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

رازهای موفقیت لیزی والاسکوئز زشت ترین دختر دنیا
رازهای موفقیت زشت ترین دختر دنیا
وضعیت جسمانی والاسکوئز بسیار نادر است. به طوری که تا به حال تنها دو نفر دیگر با این وضعیت شناسایی شده‌اند . درصد چربی بدن او صفر است و هرگز وزنی بیشتر از ۲۹ کیلوگرم نداشته است.