ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

چرا تعداد زنان برنده جایزه نوبل کم است؟
زنان برنده جایزه نوبل
هر روز بر تعداد خانم‌ها‌یی که در علوم مدرک دکتری دیافت می‌کنند، افزوده می‌شود. پس چرا خانم دونا استریکلند فقط سومین خانم دریافت‌کننده‌ی جایزه‌ی نوبل در طول تاریخ است؟
درباره نمک درمانی (هالوتراپی) چه می دانید؟
یک درمان شور مزه
اروپای شرقی به خوبی از مزایای درمان با نمک آگاه است و به عنوان محیطی برای نمک درمانی شناخته شده است .در مجارستان این درمان توسط پزشکان و حتی تحت پوشش بیمه‌های درمانی توصیه می‌شود