ایرانی نیوز | پایگاه اطلاع رسانی ایرانی نیوز

پاول دوروف:آمد نیوز دوباره آمد!
کانال تلگرامی آمد نیوز که با اعتراض وزیر ارتباطات به مدیر تلگرام مسدود شده بود دوباره در حال فعالیت است!