ایرانی نیوز | پایگاه اطلاع رسانی ایرانی نیوز

فیلم کتک زدن تیلور کینگ توسط امیر علی اکبری
امیر علی اکبری فایتر ایرانی تیلور کینگ آمریکایی را در وزن کشی مسابقات ژاپن کتک زد.فیلم این ماجرا را ببینید