ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

اوت دومین وزنه بردار ایرانی
بازی های آسیایی 2018 - اندونزی
وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم ایران هم مثل نماینده اول کشورمان در همان حرکت یکضرب اوت کرد. 
ایران رسما از جام جهانی کشتی آزاد آمریکا انصراف داد
انصراف کشتی ایران از حضور در جام جهانی آمریکا
با توجه به گرفته شدن میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی از کشورمان در سال 2018 از سوی اتحادیه جهانی این رشته ورزشی، فدراسیون ایران از حضور در جام جهانی کشتی آزاد انصراف داد.
میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی از ایران گرفته شد
اتحادیه جهانی اعلام کرد:
روز سه شنبه فدراسیون کشتی اعلام کرد در نامه اتحادیه جهانی کشتی آمده است: با توجه به مسائل پیش آمده و شرایط فعلی فدراسیون کشتی ایران، نظر اتحادیه جهانی این است که امکان برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در روزهای ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه سال ۹۷ در اهواز فراهم نیست. اتحادیه جهانی این موضوع را به فدراسیون های ملی دیگر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی نیز اعلام کرده است.