ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

دومین تلاش دختران بسکتبالیست در آسیا
نسل دختران بسکتبالیستی که پارسال در مسابقات دسته دو نوجوانان آسیا شرکت کردند، امسال در مسابقات مشابه رده جوانان رقابت می‌کنند.