ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ویژگی افرادی با ذهن قوی
افرادی که به لحاظ روحی بسیار قوی و پایدار هستند، چه ویژگی‌ها و عادات متمایزی دارند و چگونه با چالش‌ها مواجه می‌شوند؟  
کهکشان راه شیری چیست ؟
اگر شما در یک مکان بی نور قرار بگیرید خطی نورانی در آسمان خواهید دید که بسیار زیبا است و در این خط انواع شهاب سنگ وجود دارد که اگر با فضا پیماها برخورد کنند میتواند خطراتی برای آنها داشته باشد
گرداب‌های نوری نشانه ای از وجود جهان قبل
طبق مدل‌های کیهان‌شناسی، جهان از نقطه‌ای آغاز شده و در حال انبساط است. مدل‌ها‌ی دیگری طبق داده‌ها‌ی CMB پیشنهاد شده اند که می‌توانند این تفکر را تا حدودی تغییر دهند.