ایرانی نیوز | پایگاه اطلاع رسانی ایرانی نیوز

ایرانی نیوز | پایگاه اطلاع رسانی ایرانی نیوز

توصیه های تغذیه ای برای فصل امتحانات

توصیه های تغذیه ای برای فصل امتحانات

لازم است دانش آموختگان عزیز به خصوص در این اتفاقات مهم و سرنوشت ساز به آن توجه کافی بنمایند . در اینجا لازم به ذکر است که تمام عواملی که موجب افزایش کارایی ذهن یعنی افزایش قدرت تمرکز یادگیری و حافظه می شود در موفقیت در امتحانات و کسب نمرات خوب و عالی موثر است.