ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

وضعیت طرح ادامه تحصیل سربازان حین خدمت
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی چندی پیش با اعلام امکان تحصیل حین خدمت مشمولان سربازی در این دانشگاه گفته بود.یعنی سربازان هنگام درس خواندن می توانند خدمت هم بکنند.
چگونه با دوست دختر/ پسر خودمان بهم بزنیم؟
راههای زیادی برای این کار وجود دارند اما چه کنیم که کمترین آسیب را هم به طرف مقابل و هم به خود بزنیم؟ در ادامه این مطلب، نکاتی را که باید هنگام تمام کردن یک رابطه رعایت کنید، برایتان آورده ایم.