ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

توصیه رهبری به آرامش بود یا به سکوت

توصیه رهبری به آرامش بود یا به سکوت

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: وقتی چند ماه قبل از رسمیت یافتن سوال یا استیضاح موج خبری و یا رسانه ای آن، به طور مستمر ساخته و پرداخته می شود و مورد بهره برداری مخالفان دولت قرار می گیرد و بهره برداری سیاسی و رسانه ای از اهرم نظارتی وزن بیشتری نسبت به فرآیند قانونی سوال و یا استیضاح پیدا می کند؛ مفهموم است که هدف طراحان اصلی از اصلاح امور و رفتار عمومی با تردید و شائبه مواجه می گردد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین اخبار