ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

چگونه بدانیم کبدمان سالم است؟
آزمایش خون که واقعا عملکرد کبدی را بازتاب می کند و بیماری را تشخیص می دهد ولزم به ذکر است خیلی از افراد کد چرب دارند که با خوردن دارو این مشکل بر طرف می شود
آریتمی چیست؟
مشکلات قلبی همیشه برای بعضی افراد به وجود می آید و این مشکل شاید با قرص بر طرف یا کنترل شود ولی گاهی فشار قلب پایین است که باید جراحی صورت گیرد
آندومتر چیست؟
انسداد آندومتر یک نوع درمان برای خونریزی غیر طبیعی رحم است که به علت بیماری خوش خیم (غیر سرطانی) است.