ایرانی نیوز | پایگاه اطلاع رسانی ایرانی نیوز

روش صحیح سرخ کردن ماهی
سرخ کردن ماهی و انواع ماهی های شمال و جنوب
بسیاری معتقدند ماهی و غذایی تهیه شده با آن بوی بدی می دهد، شاید به همین دلیل است که ماهی را آنقدر سرخ می کنند که در نهایت چیزی از آن باقی نمی ماند اما نکته مهم این است که ماهی تازه هیچ بویی نمی دهد