ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

اسم کامل ریحانا همه را شوکه کرد!
ریحانا تا کنون از نام فامیلش برای خطوط تولید محصولات خودش استفاده کرده است،و لو رفتن اسم کاملش دوباره کاربران فضای مجازی را شوکه کرده است!