ایرانی نیوز | پایگاه اطلاع رسانی ایرانی نیوز

مصاحبه ای گرم با بازیگران ( 2 )

مصاحبه ای گرم با بازیگران ( 2 )

اطلاع از زندگی و شخصیت و روحیات و علایق بازیگران و هنرمندان در تمام دورانها مورد توجه بسیاری از مرم قرار گرفته است . در این بخش به تعدادی از این هنرمندان پرداخته ایم در نوبت های بعدی هم برایتان بازگو خواهیم کرد.
مصاحبه ای گرم با برخی از بازیگران  ( 1 )

مصاحبه ای گرم با برخی از بازیگران ( 1 )

اطلاع از زندگی و شخصیت و روحیات و علایق بازیگران و هنرمندان در تمام دورانها مورد توجه بسیاری از مرم قرار گرفته است . در این بخش به تعدادی از این هنرمندان پرداخته ایم در نوبت های بعدی هم برایتان بازگو خواهیم کرد .
گزارش تصویری
آخرین اخبار